Czy dopuszczacie możliwość istnienia zjawisk nadprzyrodzonych?
Created on 2018-11-15 13 votes, 6 comments, 602 views
Autor:Asiunia
Wielu ludzi w nie wierzy, a Wy jak myślicie? Czy istnieje świat nadprzyrodzony czy nie? jeśli tak to co?